law_6-compressor

GOT THE BEST SERVICE

บริการเต็มความสามารถ มาตรฐานเดียวกันสำหรับลูกค้าทุกระดับ คำนึงถึงประโยชน์และข้อมูลที่ถูกต้องเป็นหลัก เพราะข้อมูลที่ถูกต้องลูกค้าจะสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์กรและประเทศชาติ

บริการด้านงานวิจัย เราให้บริการตั้งแต่สุ่มตัวอย่าง ลงพี้นที่เก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เราทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพ

We, Alpha InterSystem, provides the business solutions for Your Business Success

Alpha InterSystem ให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่จำหน่ายซอฟท์แวร์ระบบจัดเก็บเอกสาร Globodox  ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยบริหารจัดการด้านเอกสารที่ดีเยี่ยม

นอกจากนี้เราให้บริการงานสแกนเอกสาร, งานบันทึกข้อมูลทุกประเภท รวมถึงงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ให้กับองค์กรขนาดเล็กถึงองค์การขนาดใหญ่ด้วยงานคุณภาพ ถูกต้องและตรงเวลา

What We Do   

We work On-site & Off-site

Alpha InterSystem สามารถให้บริการการลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่ รวมถึงมีการให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มโครงการ แนะนำการออกแบบแบบสอบถามให้สามารถอ่านค่าอัตโนมัติได้ถูกต้องที่สุดและสามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้ทั่วประเทศ

นอกจากนี้เรายังสามารถบริหารจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมากๆได้ ข้อมูลอาจมาจากหลากหลายประเภท เราสามารถจัดประเภทและหมวดหมู่เพื่อที่สะดวกในการค้นหา หรือจัดโครงสร้างเพื่อให้พร้อมนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อได้

Where We Work   

Envato Logo

“วิธีการบันทึกข้อมูลแบบเฉพาะของเราจะทำให้ขั้นตอนของการบันทึกข้อมูลถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น เรามีทีมงานตรวจสอบเป็นระยะเพื่อที่จะสามารถรักษาระดับคุณภาพที่ได้มาตรฐานและถูกต้องสำหรับการป้อนข้อมูลทั้งหมด”

ALPHA INTERSYSTEM

ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความชำนาญ มั่นใจได้ว่าคุณจะรับได้ข้อมูลที่ถูกต้องและนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

OUR CUSTOMERS