WHO WE ARE

บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด มีความชำนาญด้านการบริการจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละประเภทตามความต้องการของลูกค้า

LEARN MORE

WHAT WE DO

เราให้บริการทั้งองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความชำนาญ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วและเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

LEARN MORE

WHERE WE WORK

เรามีบริการทั้งในและนอกสถานที่ หรือปฏิบัติงานตามสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด เพื่อความสะดวกในการทำงานทั้งสองฝ่าย รวมถึงสามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลต่างจังหวัดได้

LEARN MORE

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อเรา
Envato Logo

“นอกจากนี้เรามีบริการงานสแกนเอกสาร, งานสแกนฟิล์ม, งานบันทึกข้อมูลทุกประเภท รวมถึงงานวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (ฺBig Data) ให้กับองค์กรขนาดเล็กถึงองค์กรขนาดใหญ่ด้วยงานคุณภาพ ถูกต้องและตรงเวลา.”

อัลฟ่า พร้อมให้บริการ

Data Analytics and Big Data

ปัจจุบันนี้ข้อมูลมีการเชื่อมโยงกันทั่วโลกนับวันขนาดของข้อมูลมีแต่จะเพิ่มขึ้น เราสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

Our Customer

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนไว้วางใจในสินค้าและบริการของเรา เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดค่าใช้จ่าย

Our Team

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญ เราพร้อมส่งมอบงานคุณภาพและตรงเวลาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด

LET’S WORK TOGETHER

ติดต่อเพื่อขอคำปรึกษากับทีมงานเราได้คะ

ติดต่อเรา